Het FOOD PROFILES whitepaper

FOOD PROFILES VERDEELT DE NEDERLANDSE FOOD CONSUMENTEN IN ZES SEGMENTEN OP BASIS VAN HUN INTERESSES, MOTIVATIES, EN GEDRAGINGEN. DIT BIEDT GEDETAILLEERDE INZICHTEN IN HET VOEDINGSVOORKEUREN EN -GEDRAG.

Download het gratis whitepaper voor onderbouwing en inzicht in de verschillende shopper, duurzaamheids- en lifestyleprofielen van consumenten.

FP binnenkant